”Școala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru”

Nicolae Iorga

 Noutăți

 • Anunț de selecție pentru mobilitate în cadrul Proiectului Erasmus

  Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET)
  Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-VET- 000059483
  îl găsiți aici

  Fișa de evaluare a elevilor pentru Proiectul Erasmus+ VET
  o găsiți aici

  Pliantul de prezentare a proiectului
  Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET)
  Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-VET- 000059483
  îl găsiți aici

 • Raport privind calitatea învățământului

  Documentul ce cuprinde raportul pentru anul școlar 2022-2023 îl găsiți aici

 • Spații de închiriat la Colegiul Național ”Avram Iancu”

  Unitatea noastră, cu adresa: Str. Lucian Blaga, Nr.6, Loc. Ștei, Jud. Bihor, având codul de identificare fiscală 4593431, oferă spre închiriere 5 spații în incinta Căminului I, fiecare spațiu având o suprafață de 34 mp. Destinația acestor spații este pentru amenajare birouri personal administrativ, respectiv birouri informare.
  Persoanele fizice sau juridice interesate de închirierea acestor spații pot intra în posesia Caietului de Sarcini (în care vor regăsi informații detaliate, documentația de atribuire, costul Caietului de sarcini, data limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele) la secretariatul Colegiului Național ”Avram Iancu” Ștei.

  Informații suplimentare se pot obține de la administratorul de patrimoniu, d-na Farcaș Mihaela Ioana la numărul de telefon 0740015247

 • Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat la Colegiul Național ”Avram Iancu”

  Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare este de 72% din totalul de 43 angajați.

 • Broșură de vaccinare

 • Proiect - "Fii curajos! Fii autentic! Fii OM!

 • Proiect - "Copiii scriu istorie"

 • Examene Naționale, documente oficiale

  Vizualizați documentele oficiale legate de Examenele Naționale, anul 2020, precum: Ordin privind desfășurarea Evaluării Naționale și Bacalaureat, Ordin privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, Programe pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, ș.a.m.d

 • Transparența veniturilor salariale

  Transparența veniturilor salariale în conformitate cu art. 33 – Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 30 septembrie 2019 – Nr. Crt.; Funcția; Salariul de bază. solda functiei de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară după caz

 • ORDIN de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar

  Având în vedere: prevederile art. 94, alin. (2) lit. c) și lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 49 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2020

 • Experiență practică în IT - garanție pentru o carieră de succes – 2018 - 2019, Paphos, Cipru

  ANUNȚ — CONCURS DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR – ÎN ATENTIA ELEVILOR DIN CLASA a X-a A – Specializarea: matematică-informatică – COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” ȘTEI organizează, CONCURS DE SELECŢIE a PARTICIPANŢILOR ...

 • Rezultatele probelor pentru participarea la proiectul Experiență practică în IT - garanție pentru o carieră de succes – 2018 - 2019, Barcelos, Portugalia

  BORDEROU DE NOTARE — a candidaților prezenți la selecția privind pariticipanții la proiectul de mobilitate cu titlul ”Experiență practică în IT - garanție pentru o carieră de succes, ...

 • Ierarhia admitere 2018

  Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. – Ierarhia din judeţul BIHOR – Nr. crt – Nume – Scoala de provenienta – Medie admitere – Medie evaluare – Medie V-VIII – Nota/medie lb. romana – Nota/medie matematica – Nota/medie lb. materna

 • Actiunea cheie KA2 - Rezultate finale - Programul Erasmus+ - Slovacia

  COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” ȘTEI organizează, CONCURS DE SELECŢIE a PARTICIPANŢILOR în activitatea transnaţională de predare/ formare/ învăţare în cadrul proiectului ”Stay in school, your job will be cool” implementat de către Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei în cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate strategice.