”Școala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru”

Nicolae Iorga

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

CEAC 2017 - 2018 - Componentă

CEAC 2017 - 2018 - Obiective

CEAC 2017 - 2018 - Plan operațional

CEAC 2017 - 2018 - Portofoliu

CEAC 2017 - 2018 - Regulament de organizare și funcționare

CEAC 2016 - 2017 - Componentă

CEAC 2016 - 2017 -Plan operațional

CEAC 2016 - 2017 - Portofoliu

CEAC 2016 - 2017 - Raport anual de evaluare internă a calității

CEAC 2016 - 2017 - Regulament de organizare și funcționare