”Școala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru”

Nicolae Iorga

Misiune și viziune

Misiunea școlii

 • Colegiul Naţional „Avram Iancu” din Ştei are ca obiectiv fundamental educarea, instruirea, formarea spirituală, multiculturală şi transmiterea valorilor şi modelelor europene elevilor. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a fi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice. Şcoala dispune de un colectiv de cadre didactice şi elevi cu deschidere pentru colaborare cu colective din alte ţări, pentru participare la proiecte de reformă educaţională.
  Prin programele și activitățile internaționale implementate în şcoala noastră, Erasmus+ și eTwinning, elevii au avut posibilitatea de a-şi forma şi schimba atitudinea, comportamentul şi cunoștinţele la interacţiunea cu persoane aparţinând altor culturi, de a manifesta încredere, flexibilitate şi atitudine pozitivă faţă de persoanele din alte culturi dar şi capacitatea de a-şi revizui credinţele şi valorile din perspectiva altor culturi.

 • În planul cetăţeniei europene active derularea activităţilor/proiectelor/programelor comunitare a contribuit la: conştientizarea de către elevi dar şi de către cadrele didactice a propriilor valori şi trăsături de caracter, conformitatea acestora în raport cu cele europene; conştientizarea propriei identităţi şi sentimentul apartenenţei la comunitatea locală, naţională şi europeană.
  Vrem să fim o şcoală pentru toţi copiii, care îşi propune să dezvolte în parteneriat cu comunitatea locală, prin activităţi de cooperare europeană și implicare în proiecte/programe europene, un mediu favorabil învăţăturii, bazat pe valori europene si valori morale tradiţionale, în care fiecare individ să beneficieze de şansa dezvoltării sale ca persoană spre a fi pregătit pentru o treaptă superioară de educaţie, şi ca bun cetăţean prin efortul şi dorinţa pozitivă a elevilor şi cadrelor didactice de a izbândi în acest demers. Declaraţia politică a colegiului nostru va fi:
  „Şanse egale pentru toţi elevii”

Viziunea școlii

 • Viziunea de la care pornește strategia managerială include imaginea unei educații centrate pe elev în contextul unei școli moderne, condusă prin management participativ. Pornind de la Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, școala noastră conturează, pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe cele opt domenii de competenţă care vizează atât domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curicuare punându-se accentul pe competențele digitale dezvoltate prin intermediul proiectelor de colaborare internaționale desfășurate în mediul virtual (ex. eTwinning).
  Ca organizaţie care funcţionează pe baza anumitor reguli, având un un rol important în realizarea interacţiunii educaţie - competitivitate profesională - cetăţenie democratică, ne propunem să devenim acel motor al zonei bihorene care, prin “creaţiile sale”, propulsează pe o traiectorie ascendentă economia zonei, sănătatea, cultura și bunăstarea prin crearea de valori.
  Şcoala este chemată să-i pregătească pe elevi pentru a putea deveni cetăţeni competenţi în spaţiul European, căruia vrem să-i aparţinem nu doar din punct de vedere geografic. Colegiul Național ”Avram Iancu” încurajează educația și în acord cu cerințele de integrare în societatea cunoașterii, care presupune consolidarea și dezvoltarea Spațiului European al Educatiei prin promovarea excelenței la nivelul tuturor activităților și proceselor desfășurate promovând astfel dimensiunea europeană în educație. În acest sens, profesorii utilizează metode de predare – învățare specifice sec. XXI (tehnologie modernă, metode moderne).
  Oferta educaţională a unităţii noastre de învăţământ îşi are originea în însuşi misiunea şcolii, aceea de a finaliza personalitatea cursantului sub aspectul mai multor dimensiuni: psihic, fizic, social, emoţional, ocupaţional şi spiritual. Oferta unităţii noastre şcolare este concepută ca o simbioză a viziunii grupurilor de interes: cadre didactice, cursanţi, părinţi şi comunitate.